Friday, 10 October 2014

Tieners praten over Jezus

‘Het is hier lekker chillen’
JOEP DERKSEN
LISSE – Een twintigtal tieners komt eens per maand langs bij het Kerkelijk Centrum Poelpolder (Vivaldistraat 6) om daar te praten over het geloof, Jezus en hoe het belijden van het christendom past in deze moderne maatschappij. Pieter Clemens en Andrea Langeveld zetten zich met passie in, om de jeugd te helpen het ‘juiste pad’ te volgen.
Op vrijdagavond 26 september is het een gezellige boel bij de R.K. Tienergroep St Agatha: Raymond (14), Joyce (13), Rosalie (13), Julia (14), Mareike (13), Lisa (13), Jeroen (12), Thijs (13) en Sanne (12) verdringen zich om te vertellen hoe fijn ze het vinden bij de Tienergroep. Raymond: ‘We praten over Jezus; Je leert over zijn leven en ik wil hier meer van weten. Ik wil het weten.’ Maar het is niet alleen maar serieus gepraat, zo vult Rosalie aan: ‘We gaan aan het eind van de avond spelletjes doen, zoals pingpongen.’
De meeste Tienergroepkinderen kennen elkaar van de kerk, van  school of via hun kerkgaande ouders. Clemens informeert waarom de Tienergroep ooit is opgericht: ‘Als Agathakerk willen we dat onze tieners na het vormsel niet in een gat vallen. We willen ze tussen hun 11de en 16de vasthouden voor het geloof, want als er niets meer gebeurt op het geloofsvlak, vallen ze vaak af.’ Het blijkt te werken, want Julia zegt: ‘We voelen ons hier op ons gemak. Het is gezellig en je kunt met elkaar praten. Er is altijd een pastoor bij. Dan praat je over Jezus en andere mensen die om Hem heen waren.’ Joyce laat weten: ‘Het is hier lekker chillen. We doen ook spelletjes die met het geloof te maken hebben. Bijvoorbeeld; hoe teken je een huis en dan blijkt, dat God het belangrijkste is van het huis. Of we pakken cadeautjes uit en dan leren we dat je naar de inhoud moet kijken en niet naar de buitenkant.’
Clemens voegt toe: ‘De inhoud is afwisslend. We hebben het over Jezus, maar ook over actuele zaken. Volgende keer gaan we het hebben over de liefde van God, maar ook over sociale media. Dan leggen we de link naar Jezus; hij vertelde de belangrijkste dingen aan zijn leerlingen en uiteindelijk kwam iedereen van alles van hem te weten. Met sociale media gebeurt iets vergelijkbaars.’
Ook Thijs gelooft volop: ‘We leren hier met elkaar omgaan en we leren God kennen. We eren Hem omdat God ons leven heeft geschapen en we respecteren Hem voor wie Hij is.’ De kinderen zijn tussen 12 en 16 jaar oud, en op die leeftijd blijkt er ook een verschil in houding te zijn. Daarom is de werkwijze van de Tienergroep aangepast. Na het gezamenlijke gebed gaan de jongsten voornamelijk spelletjes spelen. De oudere jeugd gaat liever in een kring zitten en praten over het geloof. Ook krijgen ze opdrachten, zodat ze wellicht tot bepaalde geloofsinzichten komen.
Lisa geniet er met volle teugen van: ‘Ik ben liever hier, dan dat ik thuis niets zit te doen. Iedereen hier is aardig.’ Kritische vragen over het geloof hebben de jongeren niet, zo laat Mareike weten: ‘Alles wordt ons duidelijk uitgelegd.’ Het plezier staat voorop, zo blijkt uit de reacties van Jeroen (‘Ik kan hier lekker mezelfzijn’) en Sanne (‘Ik kan hier lekker lachen’).
Iedere maand praten de kinderen en begeleiders over een ander thema. ‘We willen dat de kinderen weten, dat God van ze houdt zoals ze zijn’, informeert Langeveld. ‘Dat ze kunnen bidden en danken en ervaren dat God er is. Wij begeleiders praten ook over onze ervaringen en we leggen ook onze zieleroerselen bloot. Sommige kinderen gaan niet meer regelmatig naar de kerk. Om ze toch bij het geloof te betrekken, ben ik blij dat ze hier komen; dan worden ze toch gevoed met het geloof.’ En dat is belangrijk, zo beaamt Clemens: ‘Het is jammer dat kinderen het geloof niet meekrijgen, omdat ze dan minder steun, liefde en vertrouwen zullen ervaren. Zo raken ze sneller van het pad af. Het is onbestaanbaar dat ouders hun kinderen niet in aanraking laten komen met het geloof: zo snijd je je kinderen af van een bepaalde voeding. We leven nu en dit is onze enige kans om straks zalig en gelukkig te zijn.’
Het begeleiden is soms best intensief. Clemens: ‘Af en toe zit ik hier met klotsende oksels, maar ik doe het zodat de kinderen regelmatig voeding hebben met God en het geloof, zodat ze weten dat er meer is tussen hemel en aarde dan de iPad. www.willibrordusbollenstreek.nl/tienergroep.

No comments:

Post a Comment