Sunday, 5 October 2014

‘Jaar uitstel kost gemeente geen geld’

KAAG EN BRAASSEM – De reconstructie van de Leidseweg – Oud Ade zou maximaal twee maanden duren, maar uiteindelijk duurde het een jaar langer. Dat zorgde bij commissielid Jan van der Geest (VVD) voor kritische vragen richting het college van burgemeester en wethouders. Met name of dit soort vertragingen ook te verwachten zijn bij andere vergelijkbare projecten waar kabel- en leidingbedrijven Oase en Liander bij betrokken zijn. Bijvoorbeeld waar het gaat om de reconstructie van de zijstraten van de Populierenstraat.
Wethouder Harry van Schooten verzekerde, dat deze vertraging de gemeente geen geld kost en dat die verantwoordelijkheid ligt bij ‘de aannemer’. Ook stelde Van Schooten: ‘Bij de volgende werken laten we de nutsbedrijven eerst de werkzaamheden uitvoeren en daarna gaat de gemeente haar werk doen.’ Jan van der Geest reageerde ongelovig: ‘Het lijkt me zeer onwaarschijnlijk dat er geen meerkosten zijn.’

No comments:

Post a Comment