Friday, 10 October 2014

Geld voor jeugdhulp

JOEP DERKSEN
LISSE – Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de gemeenteraad voor om 2,9 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de inkoop van jeugdhulp. Deze jeugdhulp wordt regionaal aanbesteed. Daarnaast reserveert de gemeente bijna 800.000 euro om de jeugdhulp lokaal uit te voeren.
Wethouder Adri de Roon (D66) liet dinsdag 23 september weten: ‘Ik heb er alle vertrouwen in dat de gemeenteraad dit budget beschikbaar gaat stellen; we krijgen dit geld namelijk ook van het Rijk. Er komen voorlopige contracten met de duur van twee jaar. Wij zijn op koers en hebben de zaak op orde. Begin november kunnen we die contracten sluiten. Niemand valt dan tussen wal en schip en niemand hoeft zich zorgen te maken over de continuïteit van de zorg voor de jeugd. Ik kan niet zeggen dat alles perfect gaat lopen, maar voor het beleidsplan, de regelgeving en contractering van de zorgaanbieders hebben we alles gedaan wat we konden doen.’
In de jaren 2015 tot en met 2017 wordt het rijksbudget voor de jeugdhulp gekort met in totaal 15%. De Roon: ‘We hebben met de tien grootste zorgaanbieders in deze regio hiermee rekening gehouden. We gaan uit van de verplichting van zorgcontinuïteit. Maar er zal nieuwe zorg komen; we willen de zorg bieden die nodig is voor het geld dat beschikbaar is. Over twee jaar weten we wat voor hulp we kunnen leveren, met nog steeds fluctuerende situaties.’
Voor meer informatie over de jeugdhulp: www.lisse.nl/sociaaldomein.

No comments:

Post a Comment