Sunday, 5 October 2014

Pijnlijke keuzes

JOEP DERKSEN
LISSE- Op een totale begroting van 40 miljoen euro, moet de gemeente vanaf 2016 jaarlijks anderhalf miljoen euro bezuinigen. Hiervoor moeten keuzes gemaakt worden; pijnlijke keuzes. Over de eerst 800.000 euro heeft het college van burgemeester en wethouders al 38 voorstellen gedaan, maar voor de resterende bezuinigingen wil het college in gesprek met de inwoners, verenigingen en bedrijven.
‘We moeten voorkomen dat het een NIMBY-discussie (Not In My BackYard; niet in mijn achtertuin, JD) wordt’, aldus wethouder van FinanciĆ«n Evert Jan Nieuwenhuis. De vraagstelling van de gemeente zal bij deze overleggen niet zijn: ‘Wilt u voetballen of naar de bibliotheek?’. De wethouder:’De tijd van laaghangend ffruit hebben we ruimschoots achter ons gelaten. We realiseren ons dat bezuinigingen pijn doen. De bezuinigingsvoorstellen die wij hebben gedaan, raken de meeste inwoners niet direct; dan gaat het om bebording en onderhoud van de wegen. Maar in dit gemeentehuis is de rek er uit. Voor een volgende ronde zullen we in gesprek moeten met de inwoners en verenigingen. De antwoorden moeten gaan over wat voor gemeente de inwoners willen dat we zijn en wat men van ons verwacht voor de kerntaken. Willen de inwoners bijvoorbeeld dat we ‘autonoom samenwerken’ of ‘zelfredzaam verzorgend’ worden?’
Nieuwenhuis besluit: ‘Het is uiteindelijk aan het college en de gemeenteraad om keuzes te maken. Dat zal pijn doen. Er komt gegarandeerd een momoment dat we een bepaald project moeten stopzetten of minder gaan financieren. We komen bij de kadernota 2016 (in juli 2015, JD) met een compleet pakket aan maatregelen dat optelt tot 700.000 euro. In die periode moeten pijnlijke keuzes gemaakt worden, maar we willen niet zonder overleg met de inwoners en verenigingen over hen besluiten.’

No comments:

Post a Comment