Friday, 10 October 2014

Blij met motie sociale woningen

JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – Een motie van oppositiepartijen VVD, Noordwijk Zelfstandig en CDA en coalitiepartij werd woensdag 24 september ‘omarmd’ door het college van burgemeester en wethouders. De partijen pleitten ervoor, dat de mogelijkheden onderzocht worden om sociale woningbouw toe te laten op het terrein van het oude schoolgebouw aan de Uitvaltij 2 (wijk Het Vinkenveld).
Vanaf 1 augustus 2015 wordt in dat pand geen les meer gegeven en daarmee is het nut van dat gebouw verdwenen. Een uitstekende kans dus, om hier goedkope woningen (sociale koop- en huurwoningen) te bouwen, zo vonden de partijen. Ze riepen het college op om ook de omwonenden en woningbouwvereniging te betrekken bij deze herontwikkelingsplannen.
Wethouder Dennis Salman (LSN) liet hierop weten: ‘Het college omarmt de motie. We gaan kijken of dit zowel stedebouwkundig als financieel mogelijk is. We zullen u op de hoogte houden van de voortgang ervan. Overigens besloot de gemeenteraad unaniem ook in te stemmen met het opknappen van het oude schoolgebouw aan de Stakman Bossestraat 77. De kosten hiervoor, 131.000 euro, worden door de gemeente betaald. Na deze renovatie gebruikt de Stichting Zorgverlening ’s Heeren Loo het pand voor het geven van speciaal onderwijs.

No comments:

Post a Comment