Friday, 10 October 2014

‘Vertrek directeur heeft geen gevolgen’

OEGSTGEEST – Volkomen onverwacht is de directeur Bestuurs- en concernondersteuning opgestapt. Fractievoorzitter Boris Kocken (D66) wilde weten wat deze gebeurtenis voor gevolgen heeft voor de gemeentelijke organisatie. Met name waar het gaat om de werkzaamheden voor de stuurgroep Samenwerking. Burgemeester Jan Waaijer las een verklaring voor: ‘We betreuren dat de directeur haar taken heeft neergelegd. We voorzien geen wijzigingen qua planning voor de begroting.’

No comments:

Post a Comment