Friday, 10 October 2014

Gemengde reacties op speerpunten politie

KAAG EN BRAASSEM – De politie gaat bij het uitvoeren van haar werkzaamheden uit van een vijftal ‘speerpunten’. Het college van burgemeester en wethouders stemde vorige week in met die prioriteiten.
De komende jaren richt de politie zich voornamelijk op: geweld, woninginbraken, jeugdoverlast en –criminaliteit, ondermijning en overlast & maatschappelijke onrust. Onder deze vijf categorieën valt ook de aanpak van huiselijk geweld. 
De verschillende dorpen kennen hun eigen problematieken. Zo laat de Dorpsraad Woubrugge weten, dat hun prioriteit de verkeersveiligheid is. De Dorpsraad Leimuiden vindt met name de N207 in relatie tot de verkeerscirculatie in het dorp, en een duurzame en veilige inrichting voor fietsers en kinderen belangrijk. Maar ook maken de bewoners zich zorgen om de verloedernig in het dorp. Vooral vanwege de lege plekken in het dorp, zoals het dorpshart (Maarse en Kroon gebouw) en het Connexxion terrein.
De Dorpsraad (in oprichting) Rijnsaterwoude geeft aan dat de prioriteitstelling goed in overeenstemming is met de beleving van het dorp. De Dorpsraad Kaag-Buitenkaag vindt de thema’s en de prioriteiten uit het gemeenteprogramma algemeen. Deze zouden op veel gemeenten van toepassing kunnen zijn. De gemeente laat weten: ‘Met deze dorpsraad zijn wij nog in gesprek.’

No comments:

Post a Comment