Sunday, 5 October 2014

Onrust over bomenkap

JOEP DERKSEN
KAAG EN BRAASSEM – Het is nog altijd niet zeker dat in de toekomst de gekapte bomen ook allemaal weer vervangen worden. Een meerderheid van de commissie lijkt hier voorstander van te zijn, maar wethouder Harry van Schooten houdt voet bij stuk en stelt, dat 50% vervanging meer dan voldoende is. Hierdoor daalt het aantal bomen in deze gemeente van 10.500 naar 8.900 stuks. De gemeenteraadsleden kwamen er maandag 22 september niet uit en gaan hier over drie weken weer over vergaderen.
Gemiddeld worden honderd bomen per jaar gekapt. Niet  alleen door ziekte, maar bijvoorbeeld ook voor het aanleggen van kabels en leidingen. Het college heeft geen geld beschikbaar voor het 100% vervangen van de bomen, zo waarschuwde Van Schooten. Dat geld moet dan uit de reserve worden gehaald. ‘Maar in de toekomst zal er nogal wat geld nodig zijn voor kunst en groene bermen; wees voorzichtig om u vast te leggen op vaste uitgaven voor de toekomst.’ De wethouder heeft geen uitgebreid gesprek gehad met de Stichting Groen Licht en ook is de bevolking niet gevraagd om een mening te geven over dit onderwerp. Dit leidde tot onvrede, omdat de raad dit eerder in een motie wel als wens had gesteld.
Wel stelde commissielid Jan van der Geest (VVD): ‘Er komt niet één toerist hier binnen, die zegt: “Nou ik vind het wel kaal aan het worden.” Laten we voorzichtig zijn en niet ad hoc dit soort dingen beslissen.’ Christian Malin (SVKB) vond dat de VVD ‘het belang van de bomen in de gemeente onderschat. Deze provincie heeft de minste bomen van Nederland en de meeste fijnstof.’ Gino Wesselman (D66) richtte zijn pijlen op het college: ‘U schuift het raadsakkoord aan de kant en ziet helemaal niets in participatie (van de inwoners, JD).’ Anja de Rijk (CDA) stelde echter: ‘één fraaie boom kan net zo mooi zijn als twintig bomen op een rijtje. Wij gaan voor kwaliteit van de bomen.’
Glenn van Rijn (PRO) hield voet bij stuk en stelde dat het college in gesprek moet met de inwoners en Stichting Groen Licht om hen te betrekken bij het maken van een goed groenbeleidsplan. ‘Met goede initiatieven zijn mogelijk niet extra investeringen nodig. Het streven is 100% vervanging, maar niet tegen alle kosten.’ De commissieleden konden niet tot een gezamenlijk akkoord komen en besloten om dit onderwerp als bespreekstuk te behandelen in de raadsvergadering van maandag 15 oktober.

No comments:

Post a Comment