Sunday, 19 October 2014

Kopstukken gaan hard tegen hard

JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – Het lijkt wel verkiezingstijd. De kopstukken van Puur Noordwijk en VVD rollen over elkaar heen en beschuldigen elkaar van alles wat mooi en lelijk is. De discussie ontstond op het moment, dat Joke van der Zanden in een openbare vergadering liet weten, dat VVD en CDA boter op hun hoofd hebben en dat zij onder druk was gezet om te stoppen met schrijven voor een lokale krant. De fractievoorzitters Taetske Visser (Puur Noordwijk), Roberto ter Hark (VVD) en Jan de Ridder (CDA) vertellen over wat zij van deze zaak vinden.
In een openbare brief oordeelt fractievoorzitter Taetske Visser dat de politieke partijen VVD, CDA en Noordwijk Zelfstandig ‘zeer hypocriet’ zijn. De drie partijen hadden in een raadsvergadering gepleit voor integriteit en objectieve journalistiek. Maar Visser liet weten, dat Van der Zanden door leden van de onderzoekscommissie ‘bestaande uit VVD, CDA en PvdA/GroenLinks’ onder druk was gezet om afstand te doen van haar werk als journalist. Van der Zanden stemde hier uiteindelijk mee in, omdat ze bang was dat ze anders niet als raadslid geïnstalleerd zou worden.
Volgens Visser schrijft Van der Zanden geen politieke stukjes, ‘maar doet ze verslag van publieke evenementen’. Het CDA zou van Puur Noordwijk ‘geëist’ hebben dat de journaliste/politicus zou stoppen met publiceren. Voor Visser is het duidelijk: ‘Een raadslid mag journalist zijn. Joke van der Zanden mag verslag doen van alle activiteiten in en buiten het dorp. Dus ook politieke. VVD en CDA zetten een mede-raadslid tot op de dag van vandaag schaamteloos onder druk om haar journalistieke werkzaamheden op te geven.’
De Ridder reageert hierop: Een voorbeeld van een artikel van Van der Zanden is het bekende politieke stuk ’ Mijn vader bouwt een zwembad’. Na enige discussie heeft mevrouw van der Zanden zelf besloten de passage freelance journalist door te halen en te voorzien van een paraaf. Ik wens dat mevrouw Visser (...) geen onbezonnen brieven vol feitelijke onjuistheden en stemmingmakerij verstuurd.’
Fractievoorzitter Roberto ter Hark is laaiend. ‘Helaas heeft Visser niet het politieke fatsoen kunnen opbrengen om op een raadsdebat te wachten, alvorens een eenzijdig en vol met feitelijke onjuistheden open brief de wereld in te sturen. Het is ons allen bekend dat het raadslid ook politiek gerelateerde stukken heeft geschreven. De onafhankelijkheid van de journalist (die politiek actief is, red.) over gemeentelijk beleid bestaat niet. De journalist is onderdeel van het bestuur en keurt in die zin zijn eigen vlees.’
Ter Hark vindt het ‘onbegrijpelijk’ dat Puur Noordwijk het goed vindt dat een raadslid ook journalist kan zijn en hij beschuldigt de partij van een ‘dubbele moraal’. ‘Temeer van een partij die het onwenselijk vond dat een betrokken Noordwijker, tevens journalist, lid werd van een referendumcommissie die op geen enkele manier beslissingsbevoegdheid kent.’

No comments:

Post a Comment