Friday, 10 October 2014

Bestuur PCPO wil brede school in 2016

JOEP DERKSEN
LISSE – ‘De gemeente voert een voorkeursbeleid voor bepaalde scholen.’ Deze keiharde kritiek kwam van Gernand Ekkelenkamp, voorzitter van het College van Bestuur van de stichting PCPO Duin- en Bollenstreek, waar de Rembrandtschool onder valt. Hij maakte zich maandag 22 september tijdens de gemeenteraadsvergadering zorgen over de vraag of de Rembrandtschool over een aantal jaren nog een nieuw gebouw zou krijgen.
Ekkelenkamp stelde onder meer: ‘Ga het beleid niet aanpassen op een manier die nadelig is voor onze scholen. Ouders van de leerlingen op onze scholen zijn boos op de gemeente, want de gemeente geeft volop medewerking aan de St. Josephschool, maar niet aan de Rembrandtschool. Pas ook de beleidsregel ‘Brede school’ toe bij de Rembrandtschool en de Lisbloem, net als bij de St Josephschool; dat is consequent beleid.  Het is heel moeilijk uit te leggen aan de ouders van kinderen die op een protestants-christelijke school onderwijs volgen, als dat niet gebeurd. Sinds medio 2013 zit er nauwelijks beweging in het proces. Benadeel onze school niet ten opzichte van andere scholen. Maan het college aan tot spoed voor het realiseren van een brede school in de Poelpolder. Dan kan die brede school er in 2016 staan.’
Naar aanleiding van vragen door de gemeenteraadsleden liet wethouder Adri de Roon (D66) weten: ‘Naar miijn weten is er geen sprake van een voorkeursbeleid van de onderwijshuisvesting, maar dat wordt wel zo door de school en de ouders van deze school ervaren. Het concept brede school kan daar worden toegepast, maar we hebben van de gemeente nogal wat kritiek op deplannen van de Rembrandtschool.’
Na afloop van de raadsvergadering liet Ekkelenkamp weten, dat hij blij was dat de nieuwbouw van de beide scholen niet ter discussie staat. ‘Als bestuurder van PCPO Duin- en Bollenstreek ben ik er bovendien content mee dat onze scholen ook als brede school gebouwd kunnen worden. Ik verwacht echter nu wel dat de raad het college aanmaant tot spoed met betrekking tot het nieuwbouwplan voor de Rembrandtschool. We hebben onze visie op de Rembrandtschool als de brede school in de Poelpolder al weer enige tijd geleden neergelegd bij het college en we willen graag verder met de planontwikkeling. Het is ons streven om de nieuwe Rembrandtschool begin 2016 in gebruik te nemen.’

No comments:

Post a Comment