Sunday, 5 October 2014

Beukenhof gehalveerd

LISSE – De Beukenhof moet een stuk kleiner worden. Op dit moment bedraagt de vloeroppervlakte 900 m2 en dat moet teruggebracht worden tot 410 m2. Deze ruimte voor (met name) seniorenactiviteiten kan gehuurd worden in het nog te bouwen appartementencomplex aan de Eikenlaan  2A. Dat gebouw wil de Stichting Huisvesting Bejaarden Lisse realiseren. Het plan van het college van burgemeester en wethouders voor het verkleinen van de Beukenhof werd vorige week openbaar gemaakt. De gemeenteraad moet hier nog haar oordeel over geven.
Het onderzoeksbureau Hospitality Consultants heeft onderzocht of er nog behoefte is naar een accommodatie als de Beukenhof en hoe groot dit onderkomen dan moet zijn. 410 m2 is groot genoeg, aldus het eindrapport. Weliswaar is er in het dorp een overcapaciteit aan sociaal-culturele voorzieningen, maar de gemeenteraadsleden hebben uitdrukkelijk te kennen gegeven, dat ze de Beukenhof in een of andere vorm willen behouden.

No comments:

Post a Comment