Sunday, 5 October 2014

Bakken gemeenschapsgeld voor stichting

LISSE – De stichting Duurzaam Landgoed Keukenhof krijgt tot 2018 een jaarlijkse subsidie van 45.000 euro. Met dit geld wordt onder meer een NME-centrum (Natuur- en Milieu Educatie) opgericht. Ook moeten er allerlei activiteiten worden opgezet om bezoekers naar dit NME-centrum te trekken. ‘Dat lijkt veel geld’, zo stelt wethouder Adri de Roon (D66), maar het zou veel meer geld zijn geweest als we het NME-centrum zelf hadden moeten oprichten.’
Naast de 45.000 euro per jaar krijgt de stichting van het college van burgemeester en wethouders ook nog eens een eenmalige subsidie van 10.000 euro voor de aanschaf van ‘jongvee’. Verder stelt de stichting een (betaald) coördinator aan om toezicht te houden. De komende jaren wil de stichting scholen en BSO’s (buitenschoolse opvanginstellingen) benaderen om actief deel te nemen aan de NME, dat de naam ‘De Groene Bol’krijgt. Verder moet er twee keer per jaar een interactieve tentoonstelling komen en wordt er een ‘integraal milieu- en educatieprogramma’ opgezet. Bij de stichting is Rob Janse de voorzitter en Herman Hollander is de penningmeester. Het NME-centrum wordt op 10 oktober officieel geopend.

No comments:

Post a Comment