Friday, 10 October 2014

Geen inzage

KAAG EN BRAASSEM – Het college van burgemeester en wethouders stemt er niet mee in om volledige openheid te geven over de grondexploitatie voor het plangebied Braassemerland. Een bouwbedrijf heeft hierom verzocht via een Wob-verzoek (Wet openbaarheid bestuur), maar dit verzoek wordt dus afgewezen.

No comments:

Post a Comment