Sunday, 19 October 2014

Wisselende criminaliteitscijfers

JOEP DERKSEN
STREEK – Het aantal woninginbraken is in Lisse en Hillegom het afgelopen jaar flink gedaald. In Noordwijkerhout is er echter een stijging van dit soort criminele activiteiten. In de eerste acht maanden van dit jaar werd er in Lisse en Hillegom 32 en 49 keer ingebroken. Vorig jaar was dat over diezelfde periode respectievelijk 47 en 66 keer. In Noordwijkerhout steeg het aantal inbraken van 33 naar 47.
Die stijging is met name te wijten aan het hogere aantal bedrijfsinbraken, zo laat Teamchef politie van het gebied Lisse, Hillegom en Noordwijkerhout Peter Koot weten. Maar de cijfers moeten volgens hem wel ‘in perspectief’ bekeken worden. ‘In 2012 vonden er in dit dorp veertig bedrijfsinbraken plaats en vorig jaar was dat gedaald naar 22. Nu zijn er 18 inbraken geweest in de +eerste acht maanden van het jaar: dat is vergelijkbaar met de inbraakcijfers van de jaren 2011 en 2012.’ Over het algemeen is het aantal woninginbraken gedaald en dat komt volgens Koot door verschillende acties, zoals het ‘Witte voetjes project’, het project ‘Waaks in Elsbroek’, waarbij hondenbezitters gevraagd wordt alert te zijn, en extra toezicht op hot spot plekken. De stijging van het aantal woninginbraken in  Noordwijkerhout heeft volgens Koot vooral te maken met de stijging van het aantal woninginbraken in vakantiewoningen. Een werkgroep denkt na over de vraag hoe de veiligheid daar kan worden verbeterd.
Bij bedrijvenpark ’s  Gravendam is een werkgroep actief om te kijken wat ze aan die bedrijfsinbraken kunnen doen. Een clubje mensen heeft zich verenigd onder de initiatiefgroep ‘Keurmerk Veilig Ondernemen’: zij denken na over het invoeren van cameratoezicht en verhogen van surveillance. Koot, die op 1 januari  zijn functie verruilt met zijn Katwijkse collega: ‘Daarnaast doen we “hotspot surveillance”, waarbij het lokale team dagelijks in de gaten houdt waar (bedrijfs)inbraken zijn. Op die plekken verhogen we het toezicht.’
In Hillegom zijn dit jaar minder meldingen van jeugdoverlast: 145 in plaats van 163. Maar de jeugd zorgt  in Lisse (157 meldingen in 2014 en 92 meldingen in 2013) juist we voor meer overlast. Hetzelfde geldt voor Noordwijkerhout, waar het aantal meldingen is gestegen van 50 naar 74. Koot: ‘De stijging van jeugdoverlast in Lisse is bijna geheel te wijden aan de overlast rondom jongerencentrum De Greef. Er zijn inmiddels ook gesprekken gevoerd met jongeren en de politie houdt er verhoogd toezicht om de overlast in te perken.’ 
Noordwijkerhout scoort wel beter waar het gaat om ‘huiselijk geweld’. Hier zijn minder meldingen van binnengekomen bij de politie; slechts 12 in totaal. In Lisse en Hillegom steeg het aantal meldingen huiselijk geweld naar respectievelijk 21 en 28 gevallen.
In Lisse worden minder zakken gerold (daling van 42 naar 31 gevallen), terwijl in Hillegom het aantal zakkenrollen juist stijgt van 6 naar 14. Noordwijkerhout blijft hier gelijk staan op tien gevallen. Koot waarschuwt: ‘Slachtoffers zijn vooral oudere dames. In 2014 was er zelfs een slachtoffer van 101 jaar!’ Wel stijgt het aantal fietsendiefstallen in Noordwijkerhout; van 29 naar 39. In Hillegom (van 87 naar 72) en Lisse (van 80 naar 48) is juist een verlaging te zien. Winkeldiefstallen zjin in Lisse meer dan gehalveerd (van 49 naar 20) en in Hillegom juist met 50% gestegen (van 12 naar 18). Noordwijkerhout meldde een lichte daling van 15 naar 13 over de eerste acht maanden.

No comments:

Post a Comment