Sunday, 5 October 2014

Bezuinigingen gaan pijn doen

JOEP DERKSEN
LISSE – Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) geeft een toelichting over de door het college geplande bezuinigingen van 800.000 euro. Ook licht hij een tipje van de sluier op hoe de resterende 700.000 euro bij elkaar geschraapt moet worden.
Nieuwenhuis: ‘Een sluitende begroting in 2015 is haalbaar, mits we structureel bezuinigen. Voor 2015 hebben we die 800.000 euro gevonden met 38 bezuinigingsvoorstellen. Het was een stevige klus om het te vinden. De tijd van laaghangend fruit hebben we ruimschoots achter ons gelaten. We zijn er gepast trots op dat we die bezuinigingen hebben weten te vinden en dat we niets doorschuiven naar het nageslacht.’
Hij vervolgt: ‘We realiseren ons dat bezuinigingen pijn doen. Qua karakter hebben we ons zoveel mogelijk intern gericht, zodat de bezuinigingen niet heel direct de inwoners raken. Maar voor de volgende bezuinigingsronde, vanaf 2016, is de rek eruit. Dan zullen we in gesprek moeten met de inwoners en verenigingenover wat zij vinden dat de kerntaken zijn van de gemeente.’ Bij die geprekken is de gemeente zich bewust van het NIMBY-gevaar (Not In My BackYard; niet in mijn achtertuin). ‘We willen voorkomen dat de mensen van de bibliotheek zeggen, dat er op de sport bezuinigd moet worden en dat ze op Ter Specke zeggen, dat we voor bezuinigingen maar naar de bibliotheek moeten gaan. Daarom moet er een antwoord komen op de vraag wat voor gemeente wij voor ogen hebben; autonoom samenwerkend of zelfredzaam verzorgend?’
Het zijn echter niet alleen de inwoners waar de gemeente mee gaat praten. Eerst legt het college deze zelfde vragen voor aan de gemeenteraadsleden en deze negentien mensen zijn uiteindelijk degenen die bepaald waar wél en niet op bezuinigd gaat worden. Nieuwenhuis constateert: ‘Het is aan het college en de gemeenteraad om keuzes te maken. Dat zal pijn doen. Er komt gegarandeerd een moment dat we een bepaald project moeten stopzetten of minder gaan financieren.’

No comments:

Post a Comment