Sunday, 5 October 2014

Evaluatie leerlingenvervoer

JOEP DERKSEN
HILLEGOM – De ‘Verordening leerlingenvervoer’ is unaniem door de gemeenteraad vastgesteld. Maar dat gebeurde pas nadat wethouder Annechien Snuif toegezegd had, dat na een jaar wordt gekeken, dat er geen kinderen tussen de wal en het schip vallen.
Het was raadslid De Goeij (VVD) die met een voorstel kwam om een ‘evaluatie na een jaar’ in te voeren. Hij zei hierover: ‘Kinderen die speciaal vervoer nodig hebben, moeten niet in het openbaar vervoer gezet worden. Maatwerk blijft gehandhaafd, zo wordt gesteld, maar wij zouden graag zien dat het effect van deze verordening na een jaar wordt geëvalueerd.’ Alle partijen waren het eens met dit voorstel en raadslid Van Trigt (CDA) voegde hier aan toe: ‘Het is goed dat aangetoond moet worden, dat een kind niet in staat zou zijn om zelfstandig naar het onderwijs te gaan.’
Wethouder Snuif verzekerde de raadsleden dat er voor elk kind ‘individueel maatwerk’ plaats vindt. ‘Dit is een kwetsbare groep. Er gaat nog wel eens wat mis in het openbaar vervoer, zoals onverwacht overstappen. Op zo’n moment gaat het nog wel eens mis bij deze leerlingen.’ Ze stemde er mee in om aan het eind van 2015 een evaluatie te houden. ‘Het moet niet zo zijn dat de ouders alleen maar aan het rijden zijn om hun kind naar school te brengen. Als een kind het echt niet kan, dan hebben we daar voorzieningen voor.’

No comments:

Post a Comment