Friday, 10 October 2014

Zuipkar

Column
 
RIJPWETERING – De Ripse Ruiters mogen met een tractor en huifkar door het dorp rijden. Tot vermaak van hele groepen jongeren, die in de huifkar plaats nemen. En het ziet er naar uit, dat die huifkar heel populair wordt, want desgevraagd laat de gemeente weten dat er alcohol genuttigd mag worden in die huifkar tijdens het rijden. De huifkar wordt dus een zuipkar. Zelfs als tegelijkertijd een 16-jarige jongen (met (trekker)rijbewijs) achter het stuur van de tractor plaatsneemt.
De politie heeft het college van burgemeester en wethouders geadviseerd om het verzoek van de Ripse Ruiters niet in te willigen, maar wethouder Floris Schoonderwoerd maakte vorige week bekend, dat dit verzoek niet wordt opgevolgd. ‘We hebben voorwaarden gesteld waaronder die kar mag rijden. We wilden het verzoek niet afschieten, maar kijken op welke manier het wél kan.
Bij de bespreking van het huifkarbezoek heeft het college zich niet afgevraagd of er in de huifkar ook alcohol gedronken mag worden door 18-plussers. Op verzoek van uw columnist is dit toch onderzocht en het antwoord is bevestigend: ‘Ja, in de huifkar mag alcohol worden genuttigd. De huifkar is in die zin niets anders dan een ander voertuig. De bestuurder mag uiteraard niet onder invloed zijn van drank of verdovende middelen. Als de Ripse Ruiters in de (rijdende) huifkar (bedrijfsmatig) alcohol gaat verstrekken, dan is hiervoor (ook) geen vergunning nodig. Hiermee zijn ze echter niet uitgezonderd van andere verplichtingen uit de Drank- en Horecawet. De Ripse Ruiters zijn verantwoordelijk voor de verstrekking van alcohol.
Overigens wil het niet zeggen, waarde columnlezer, dat de huifkar alleen gebruikt wordt voor drankdoeleinden. De Ripse Ruiters hebben namelijk aan het college laten weten, dat deze huifkar bedoeld is voor toeristische doeleinden, bedrijfsuitjes en het vervoeren van kinderen naar het zwembad (tijdens de kampwekken bij de Ripse Ruiters). In de huifkar kunnen 28 volwassenen of dertig kinderen zitten.
Joep Derksen

No comments:

Post a Comment