Sunday, 5 October 2014

Zes ton aan rentekosten

NOORDWIJK – De gemeente is ieder jaar maar liefst 600.000 euro kwijt aan rentekosten voor het ontwikkelingsplan  Bronsgeest (Noord). Dat blijkt uit vragen die D66 gesteld heeft aan het college. De partij is ongerust over de voortgang van bouwplannen in woonwijk Offem-Zuid en op andere locaties in het dorp.
Met name Bronsgeest (Noord) dreigt als een molensteen om de nek van de gemeente te hangen, zo blijkt uit de brief van de partij aan het college van burgemeester en wethouders. D66 laat daarin onder meer weten: ‘In schrille tegenstelling tot alle problemen en obstakels bij de ontwikkeling van Offem-Zuid, ligt in Bronsgeest (Noord) een groot ontwikkelingsgebied, in eigendom van de gemeente Noordwijk, met inmiddels een boekwaarde van 15 miljoen euro (exclusief bouwclaims) te verrenten. De jaarlijkse rente die door de gemeente moet worden bijgeschreven bedraagt circa 600.000 euro.’ Bronsgeest is onderdeel van het projectontwikkelingsplan ‘Nieuw Oost’ en D66 stelt daarom: ‘Geeft de beschreven gang van zaken uw college aanleiding om thans met voorrang de ontwikkelingsvisie voor Nieuw Oost in bespreking te brengen?’

No comments:

Post a Comment