Friday, 10 October 2014

‘CDA en VVD hebben boter op hun hoofd’

NOORDWIJK – Een pleidooi van VVD, CDA en Noordwijk Zelfstandig om de persvrijheid te bewaken, leidde woensdag 25 september tot een keiharde confrontatie met gemeenteraadslid Joke van der Zanden (Puur Noordwijk).
De fractievoorzitters van de VVD (Roberto ter Hark) en het CDA (Jan de Ridder) vroegen het college of druk was uitgeoefend bij een krantredactie en op de schrijver van een internetcolumn om rectificaties te eisen over kritische teksten. Van der Sanden onderbrak de sprekers tijdens de discussie en stelde: ‘Zowel de VVD als CDA hebben boter op hun hoofd. Ik ben geïnstalleerd  op 28 mei. Ik moest bij de commissie voor de geloofsbrieven komen. Ik moest van de heren Duijndam (VVD) en De Ridder uit mijn gegevens schrappen dat ik freelance journalist was, anders zou ik niet worden benoemd in de raad. De heren Duijndam en De Ridder waren bang dat ik de zaken in de krant zou brengen.’
Het raadslid vervolgt: ‘Ik heb juristen van de VNG ingeschakeld en (de conclusie was, JD) dat dit niet had mogen plaatsvinden. De raad bepaalt wie er in de raad mag komen. Achter mijn rug om zijn de heren bezig geweest om mensen te bewegen dat ik niet meer kan schrijven. Dat is persvrijheid! En waar schrijf ik over? Niet over de politiek. Jullie hebben boter op je hoofd!’ Een reactie van beide fractievoorzitters bleef hierop uit, met uitzondering van De Ridder die stelde: ‘Mevrouw van der Sanden mag niet de opmerking maken dat wij boter op ons hoofd hebben.’ Hierop ondersteunde fractievoorzitter Taetske Visser – Danser (Puur Noordwijk) haar collega-raadslid: ‘Mevrouw Van der Sanden is onder uw voorzitterschap onder dwang gesteld door de geloofsbrievencommissie, meneer De Ridder.’

No comments:

Post a Comment