Sunday, 19 October 2014

‘Dit is voorbarig, kil, harteloos en dom’

JOEP DERKSEN
OEGSTGEEST – Even dreigde wethouder Marien den Boer (CDA) te wankelen op de randen van de bestuurlijke afgrond. De voltallige gemeenteraad diende dinsdag 30 september een verkapte motie van treurnis in tegen hem. Deze werd pas ingetrokken, nadat Den Boer aangaf alle zaken in deze motie te ondersteunen. De wethouder had zichzelf in de problemen gebracht, doordat de gemeente in het openbaar stelde dat het zwembad Poelmeer op 1 januari 2015 moet sluiten. En deze conclusie kwam, nog voordat een rapport over de toekomst van Poelmeer afgerond was.
Het was verbijsterend om te zien hoe amateuristisch het voltallige college in deze zaak opereerde. Uit de politieke debatten bleek, dat noch de coalitiepartijen noch de oppositiepartijen op de hoogte gesteld waren van het collegevoornemen om het zwembad te sluiten. In Noord-Korea komt het landsbestuur wellicht weg met dit soort acties, maar in Oegstgeest is de gemeenteraad toch echt de baas, zo ondervond Den Boer.
Inspreker Pieter de Groot, regiomanager van Sportfondsen Nederland, sloeg de eerste nagel in de kist: ‘De gemeente heeft het zwembad de afgelopen zes jaar kapot gemaakt door achterstallig onderhoud en de verlammende besluiteloosheid. Wij zijn buitenspel gezet door het collegepersbericht; dit heeft grote sociale en persoonlijke consequenties voor de 34 medewerkers; laten we met elkaar in gesprek gaan.’
Fractievoorzitter Eelke van den Ouweelen (Lokaal) legde de vinger op de zere plek. ‘Er is sprake van een accuut liquiditeitsprobleem, maar ook een fors exploitatieprobleem. Vandaag kregen we te horen dat de exploitatie van het zwembad het college dwingt om het zwembad te sluiten per 1 januari 2015. Uit het niets wordt het bestaansrecht van deze medewerkers in gevaar gebracht. In welke realiteit leeft dit college? Dit is voorbarig, kil, harteloos en dom. Het is bestuurlijke histerie, paniekvoetbal en een vlucht naar voren.De kosten voor liquidatie zullen volgend jaar veel hoger zijn, dan wanneer je het zwembad nog een jaar open houdt. De gemeente heeft gefaald, was ernstig nalatig en bleek een onbetrouwbare partner.’
Raadslid Zwart (VVD) vond het collegevoorstel voor het sluiten van het zwembad ‘prematuur. De zwemmers in het dorp moeten weten dat je nog steeds in Poelmeer kunt zwemmen.’ Haar partij diende met bijna alle fracties een motie in, waarin het college werd opgeroepen met meerdere scenario’s te komen om Poelmeer open te houden. ‘De VVD wil het liefst een zwembad in Oegstgeest behouden, maar niet tegen elke prijs. Het college moet hoofd koel houden, anders kan een duik in Poelmeer geen kwaad.’
Raadslid Vos (D66) vond dat het college ‘een volstrekt gebrek aan respect’ had voor de raad en de mensen in het dorp die zich inspannen om het zwembad open te houden. ‘Het college stelt de raad voor een voldongen feit. Wie koopt er nu nog een abonnement met het bericht dat het zwembad dicht gaat?! Het voorstel loopt voor de muziek uit, is incompleet en slecht onderbouwd. Het is de raad die dit soort besluiten neemt en niet het college.’
Fractievoorzitter Tim van Tongeren (PrO): ‘We kunnen uitsluitend doen aan damage control. Er moet een extra raad komen en we moeten op stel en sprong een voorschot van Sportfondsen (103.000 euro, JD) terugstorten. Ik vind dat een bizarre gang van zaken. Het collegevoorstel is ontijdig, onjuist, onvolledig en getuigt van verwijtbare onverschilligheid.'
Zelfs het CDA ondersteunde de wethouder niet volledig. Fractievoorzitter Eibert-Jan van Blitterswijk vond het collegepersbericht ‘prematuur. De resultaten van de marktverkenning moeten we hier bij betrekken. De toon in het collegevoorstel komt niet helemaal lekker over. In de begrotingsbehandeling moeten we het hier over hebben.’ Raadslid Karin Rosdorff (LO) verzuchtte: ‘We zitten nu met de gebakken peren. Het college moet bij de begroting met een helder voorstel komen.’
In totaal waren er deze avond vijf schorsingen. Uiteindelijk zwichtte Den Boer voor de raadsdruk en hij zegde toe in november met een voorstel te komen over de toekomst van Poelmeer.  Hij liet weten een motie waarin het college werd opgeroepen het hoofd koel te houden ‘te omarmen’. De volgende dag stuurde de gemeente een persbericht de deur uit, waarin stond dat het niet zeker is dat Poelmeer op 1 januari 2015 gesloten wordt.

No comments:

Post a Comment