Sunday, 5 October 2014

Datum oplevering Floralis bekend

LISSE – Het Huis van cultuur Floralis wordt uiterlijk op 1 februari 2015 opgeleverd door de firma Horsman. In tegenstelling tot een eerdere mededeling van wethouder Adri de Roon (D66), bleek dat de deadline ‘najaar 2014’ toch niet haalbaar was. De wethouder kondigde de nieuwe geplande opleverdatum aan tijdens de gecombineerde vergadering van de commissies Maatschappij en Financiën en Ruimte en Infrastructuur. De Roon hoopt, dat Floralis al op 1 maart 2015 in gebruik genomen kan worden. De wethouder kon geen antwoord geven op de vraag van fractievoorzitter Jeanet van der Laan (D66) over wat de oorzaken van de vertraging zijn.

No comments:

Post a Comment