Friday, 10 October 2014

Regels honden op strand ongewijzigd

NOORDWIJK - Er zijn geen plannen om iets te veranderen aan de toegankelijkheid van het Noordwijkse strand voor honden. Dit bevestigde wethouder Pieter Jan Barnhoorn in antwoord op mondelinge vragen van het raadslid Leon van Ast (Puur Noordwijk). Deze stelde de vragen in de raadsvergadering van 24 september jl. Het raadslid constateerde dat verkeerde berichtgeving hierover in het Witte Weekblad tot veel onrust bij hondenbezitters heeft geleid.
De wethouder benadrukte dat, anders dan in de betreffende publicatie staat, honden buiten het zomerseizoen gewoon kunnen loslopen op het hele strand. Dus ook voor de beide boulevards. In het zomerseizoen (tussen 1 juni en 31 augustus) zijn de honden aangewezen op de vrije stranden ten zuiden van de Koningin Astrid Boulevard (vanaf strandpaviljoen Take 2) en ten noorden van de Koningin Wilhelmina Boulevard (vanaf strandpaviljoen De Koele Costa). In die periode is het strand voor beide boulevards voor de honden wel verboden gebied. Deze regels gelden nu ook al. Zij staan weliswaar vermeld op borden bij alle strandopgangen, maar die zijn niet erg duidelijk. De wethouder zegde toe het komend seizoen de voorlichting hierover te verbeteren.
Het onveranderd laten van deze reeds lang bestaande “hondenregels” voor het strand is één van de voorstellen die zijn opgenomen in de strandnota Kwaliteit voor de kust. Burgemeester en wethouders hebben deze nota onlangs gepresenteerd. Op dinsdag 7 oktober bespreekt de raadscommissie de nota. Als de commissie daarmee instemt, gaat de nota daarna de inspraak in. Overigens is de fout in het artikel niet ontstaan door de auteur van dit artikel, maar kwam de verkeerde zinsnede voorafgaand aan de opmaak van de krant.

No comments:

Post a Comment