Sunday, 5 October 2014

Bloemen belangrijker dan bomen

JOEP DERKSEN
KAAG EN BRAASSEM – Het college van burgemeester en wethouders wil wel dat de gemeente in 2016 het bedrag van 8.000 euro reserveert voor het realiseren van bloemrijke bermen. Maar datzelfde college ziet geen mogelijkheid om 10.000 euro per jaar opzij te zetten voor het vervangen van iedere boom die gekapt wordt.
Wethouder Harry van Schooten legt uit, hoe het college tot deze besluitvorming is gekomen: ´Op dit moment is er geen begroting en geen geld binnen het budget voor het 100% vervangen van de bomen. We kiezen voor een aanplant met grotere bomen, waardoor je het totaalaanzicht van groen en kwaliteit ook kan verbeteren en bewaken. Wel komt er 8.000 euro beschikbaar voor bloemrijke bermen vanaf 2016. We kijken niet alleen naar het geld, maar ook naar het beheer van de groenstructuren in z’n algemeenheid.´
In de ambtelijke stukken wordt gesteld, dat bloemrijke bermen de overlast verminderen van overwaaiende ongewenst zaad. Maar hoe kan dat? Meer bloemen zorgen namelijk voor meer zaden. Een gemeentelijk woordvoerder laat weten: ‘Er wordt onderscheid gemaakt tussen ongewenste zaden, zoals akkerdistel en bloemrijke zaden. Over het algemeen hebben tuinders met bloemrijke zaden minder problemen. Door het anders beheren (maaien en afvoeren) loopt het aantal ongewenste zaden terug en door het op tijd maaien van de bloemrijke bermen (voor de zaadval) wordt er voorkomen dat bloemrijke zaden overwaaien.’
Waar is het groene gezicht van het college? Links en rechts worden bomen gekapt, de gemeenteraad wil in meerderheid dat deze allemaal vervangen worden, maar het college legt deze raadsoproep naast zich neer. Van Schooten: ´Er is geen enkele twijfel aan het groene gezicht van het college, maar we moeten constateren hoeveel geld er in de begroting zit. Binnen de begroting is geen geld voor de bomen. Niet omdat we niet groen zouden zijn, maar het heeft te maken met beperkingen. De bezuinigingen hebben namelijk hun consequenties. We zouden het heel graag doen, net zoals meer dingen, maar op dit moment ontbreekt het geld daarvoor. We gaan kijken of er ruimte is om die bloemrijke bermen te realiseren in 2016.´ Of de gemeenteraad het ook eens is met deze keuze, zal binnenkort blijken.

No comments:

Post a Comment