Sunday, 7 September 2014

Provincie maakt haast met samenwerking

JOEP DERKSEN
LISSE – Het geduld van de provincie over de samenwerking tussen de bollendorpen lijkt langzamerhand op te zijn. Commissaris van de Koning Jaap Smit sprak zich tijdens de opening van Kunst in Duin in het openbaar uit over deze kwestie. Zo stelde Smit dat de Bollenstreek de slechtst presterende regio van Nederland is en dat er intensiever moet worden samengewerkt.
‘Alleen in het voorjaar scoren is niet voldoende’, aldus de Commissaris van de Koning. Het bestuur van de Provincie Zuid-Holland gaat zich actief bemoeien met de besprekingen tussen de zes bollendorpen over de toekomst van de regionale samenwerking, zo liet burgemeester Lies Spruit maandag 25 augustus weten. De Provincie bereid een congres voor, dat op donderdag 20 november gaat plaatsvinden. Het onderwerp voor dat congres is: ‘Economische participatie in de Duin- en Bollenstreek’. Spruit: ‘Het lijkt erop dat de Provincie een partner in de discussie gaat worden. De provincieheeft al meerdere keren laten blijken dat we moeten opschieten. Colleges en raden moeten op zoek naar hoe we dat met elkaar gaan doen. We moeten voor de economie effectiever en efficiënter met elkaar samenwerken. We moeten er niet alleen over praten, er moet ook wat gebeuren. Er moet bijvoorbeeld een regionaal promotie en marktingplan komen; dat is één van de 36 afspraken.’
Fractievoorzitter Kees van der Zwet (CDA) had al een vermoeden waar deze ontwikkeling toe gaat leiden: ‘Het gaat om de vraag of wij in staat zijn om kaderstellend te zijn, of anders wordt het straks voor ons gedaan.’ Spruit beaamde dit: ‘Iedereen zit van zijn huis naar de regio te kijken en wil zoveel mogelijk binnenhalen. Dat is precies, waar het de vorige raadsperiode mee is misgegaan. De houding zou eigenlijk moeten zijn; “Wat kunnen we voor de regio doen en waar wordt het gebied beter van?”.’

No comments:

Post a Comment