Tuesday, 16 September 2014

Onduidelijkheid over bestemmingsplannen

NIEUWE WETERING – Tijdens de politieke beraadslagingen snapten de politici er op een gegeven moment niets meer van. Ging de discussie nu over een bestemmingsplan voor Nieuwe Wetering, of over Nieuwe Wetering Noord of over Nieuwe Wetering Oost?
Voorafgaand aan de behandeling van het Bestemmingsplan Nieuwe Wetering Noord hield inspreekster Kooij een vurig pleidooi om de bouwplannen die zij had voor op haar terrein ook mee te nemen in dit bestemmingsplan. Maar dit verzoek werd niet ingewilligd door de politieke partijen. Na lang praten, volgden de partijen de suggestie van commissielid Jan Van der Geest (VVD): ‘Zet dit plan door en betrek de plannen van mevrouw Kooij bij de uitwerking van het plan Nieuwe Wetering Oost.’ Het alsnog opnemen van het bouwplan van mevrouw Kooij zou namelijk betekenen dat dit bestemmingsplan na jaren van voorbereiding nog steeds kan worden vastgesteld. De raad koos in dit geval voor snelheid, zonder dat de kansen verkeken waren van de inwoonster om woningbouw op haar perceel mogelijk te maken.

No comments:

Post a Comment