Wednesday, 10 September 2014

Meer vliegtuigen en minder klachten

OEGSTGEEST – Het aantal vliegtuiglandingen op de Kaagbaan is in 2013 met 45% gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Daarentegen lag het aantal starts vanaf deze baan juist 21% lager. In datzelfde jaar is het aantal klachten via het bewonersaanspreekpunt Schiphol (BAS) gedaald. Ondanks het feit, dat het gemiddelde aantal nachtvluchten boven Oegstgeest, Teylingen, Hillegom en Noordwijk is toegenomen.
Iedere 24 uur vliegen er tussen 93 en 149 vliegtuigen over ons dorp. De drie meetpunten hebben bijgehouden hoeveel vliegtuigen op die locaties gepasseerd zijn. Dat zijn er bij de locatie Clinckenburgh 52.368, bij Poelmeer 32.999 en bij Lange Voort 37.692. Het geluid dat de vliegtuigen maken overstijgen meestal niet de 84 dB (decibel). Het aantal klachten is sinds 2010 gedaald van 8.509 meldingen naar 3.570 meldingen in 2013. Over de oorzaken lopen de meningen uiteen; Schiphol laat weten, dat dit komt door een betere verspreiding van het gebruik van de aanvliegroutes, terwijl de Omgevingsdienst West-Holland in een rapport stelt: ‘Minder klagers wil niet zeggen dat er minder hinder is ervaren. Onder andere zal meespelen dat mensen de conclusie trekken dat er door te klagen  niets verandert en dat ze het klagen moe worden.’

No comments:

Post a Comment