Monday, 22 September 2014

Monumentenstatus Achterweg 2 niet ingetrokken

JOEP DERKSEN
NIEUWE WETERING – De eigenaren van het gemeentelijk  monument aan de Achterweg 2 willen heel graag, dat die monumentenstatus verdwijnt. Het college van burgemeester en wethouders vindt de status van dit 18de eeuwse pand echter te belangrijk. Het monument is deel van een voormalig boerderijcomplex, waar ook het gemeentelijk monument Voorweg 1 deel van uitmaakt.
Voor het bepalen of een gebouw of bouwwerk een monumentale status moet krijgen, wordt een puntensysteem gehanteerd. Met 12 punten of meer kan de monumentenstatus worden opgelegd en aan het bouwwerk op de Achterweg 2 zijn precies 12 punten toegekend. De eigenaren willen heel graag van die monumentenstatus af, omdat dit er voor zorgt dat er veel gemakkelijker bouwactiviteiten uitgevoerd kunnen worden op deze locatie.
Het college stemt hier echter niet mee in en desgevraagd laat wethouder Henk Hoek weten, dat hier geen sprake is van krampachtig vasthouden aan zaken uit het verleden: ‘Dit is een beeldbepalend monumentaal gebouw aan de voorkant van Nieuwe Wetering.’ De gemeente houdt de komende jaren in de gaten, dat de eigenaren het monument niet zullen verwaarlozen, met het gevaar dat het geheel instort. Hoek: ‘We spreken de eigenaar er dan op aan, dat ze er alles aan moeten doen om te voorkomen dat het nog verder in verval raakt.’

No comments:

Post a Comment