Wednesday, 10 September 2014

Groot Hoogwaak waarschuwt voor intrekken voorzieningen

JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – De directie van Groot Hoogwaak trekt in een noodbrief aan het college van burgemeester en wethouders keihard aan de handrem. Directeur-bestuurder M. Hoogendoorn en S. Bal, lid van de Raad van Toezicht zijn ‘verontrust’ over enkele zinsneden uit de Coalitiekoers ‘Denk Mee – Doe Meer’.
In deze coalitiekoers staat namelijk geschreven, dat het bouwvolume en de bouwhoogte in en bij Groot Hoogwaak omlaag kan. ‘Wij ervaren deze passage als een ingrijpene koerrswijziging. We zijn al zes jaar, in intensief overleg met de gemeente, bezig metde voorbereiding van het Masterplan Groot Hoogwaak’, aldus de bestuurders. Ze vervolgen in de brief: ‘Inkrimping van onze plannen op eigen terrein en het Wantveld zal een dramatisch effect hebben op de financiële haalbaarheid van het plan.’ Bovendien lijden volgens de bestuurders ‘200 tot 300 cliënten met een zorgvraag’ onder een mogelijk besluit om minder sociale huurwoningen te bouwen. Ook stellen de bestuurders dat het bestaansrecht van de voorzieningen in Groot Hoogwaak onder druk komt te staan. Het gaat dan onder meer om het restaurant, de keuken, winkel, schoonheidssalon, prikpost en dagrecreatie.

No comments:

Post a Comment