Monday, 22 September 2014

Visitatiecommissie geeft Stek een 7,1

JOEP DERKSEN
LISSE – Woningbouwcorporatie Stek heeft haar niveau van vier jaar geleden behouden. Dat blijkt uit een visitatierapport, waarbij alle woningcorporaties bekeken en beooreeld worden. Directeur Hans Al is redelijk tevreden over dit resultaat.
Eens in de vier jaar ondergaan de corporaties een dergelijke visitatie; dan bezoeken drie mensen – in dit geval – Stek en praten ze met medewerkers, de gemeente, zorginstellingen en huurders. Vervolgens worden de doelstellingen van vier jaar vergeleken met wat er daadwerkelijk gepresteerd is. Al lacht: ‘Het is net als met bolletjesslikkers; die worden ook gevisiteerd. Gekeken wordt onder meer of we het geld daadwerkelijk aan volkshuisvesting besteden.
Stek behaalde een 7,1; vergelijkbaar met vier jaar geleden. Maar relatief gezien is Stek er wel op vooruit gegaan, aldus Al. ‘Je zou kunnen zeggen dat we in die tijd niet zijn opgeschoten, maar zonder alle vernieuwing en ontwikkeling van de afgelopen jaren waren we naar een cijfer van 6,0 afgezakt.’ Enigszins teleurgesteld is Al wel: ‘Ik had gehoopt en gedacht dat er waardering zou zijn voor alles wat we gedaan hebben. We hebben de afgelopen 1.400 woningen opgeknapt, een dikke 300 woningen nieuw gebouwd en veel meer aan externe verantwoording gedaan.’
Minpunten waren er volgens de visitatiecommissie ook: de ambitie in het terugdringen van energieverbruik is niet zo snel gegaan als vier jaar geleden was gedacht. De huurders hebben hun zorgen uitgesproken over de betaalbaarheid van de huren. Al begrijpt dat: ‘We hebben maximaal gebruik gemaakt van de ruimte die het ministerie ons biedt. We moeten toch die 7 miljoen euro aan heffingen opbrengen.’ De directeur besluit: ‘Als je terugkijkt, kom je tot de conclusie dat je te hoog hebt ingezet. Maar ik wil wel een mijlpaal hebben, waar we naar toe gaan. Een organisatie als Stek heeft richting nodig en moet doelen stellen.’

No comments:

Post a Comment