Wednesday, 10 September 2014

Minder maatwerk voor Wmo-cliënten

JOEP DERKSEN
OEGSTGEEST – De invoering van de ‘Wet maatschappelijke ondersteuning’ (Wmo) levert de gemeente een tekort op van 200.000 euro. Vanaf 1 januari is de gemeente namelijk verantwoordelijk voor de zelfredzaamheid en ‘participatie’ van mensen met een beperking danwel chronische of psychosociale problemen.  Het college van burgemeester en wethouders weet al waar dat geld vandaan moet komen en hoe dat geld weer in de gemeentekas komt.
Tot nu toe was de rijksoverheid hier verantwoordelijk voor, maar deze taken worden dus overgedragen aan de gemeenten. En omdat die gemeenten het werk veel beter zouden kunnen uitvoeren, bezuinigt de rijksoverheid alvast op voorhand vele miljarden euro’s. De gemeente Oegstgeest gaat dus ook impopulaire maatregelen nemen. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor om basisvoorzieningen als rolstoel, scootmobiel en basiswoningaanpassingen niet meer als ‘maatwerk’ te bestempelen. Dit wordt een ‘algemene voorziening’, dus niet specifiek gericht op de persoon zelf die het hulpstuk nodig heeft. Ook de hulp bij het huishouden tot en met drie uur per week wordt een algemene voorziening. Deze maatregelen moeten er voor zorgen dat het tekort van 200.000 euro gedekt wordt.
In een voorstel van het college aan de raad staat overigens nog iets opmerkelijks: ‘Wanneer iemand naar het oordeel van het college niet in staat is tot zelfredzaamheid of participatie (...), beslist het college tot het verstrekken van een (individuele) maatwerkvoorziening. Hoe het college tot haar oordeel komt; daar zijn geen regels voor opgesteld. ‘Dat is immers persoons- en situatie afhankelijk’, aldus een ambtelijk rapport. Wees dus alleraardigst voor de burgemeester en wethouders de komende jaren. Het kan u namelijk helpen bij een toekomstige beoordeling of u nét wat betere Wmo-voorzieningen krijgt dan uw buurman. Of zou het toch een beter idee zijn om een onafhankelijke instantie te laten oordelen over deze gevoelige besluitvorming? Zoals een Sociaal Team, dat ook in Oegstgeest moet worden opgezet.

No comments:

Post a Comment