Tuesday, 16 September 2014

Kansen en bedreigingen door Participatiewet

NIEUWKOOP > De invoering van de Participatiewet zorgt de komende jaren voor veel kansen, maar ook veel bedreigingen. Met name de mensen die nu in de wet Werk en Bijstand (WWB), de wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wajong zitten, worden geraakt door deze Participatiewet. In een oriënterende bijeenkomst wisselden verschillende mensen van gedachten over hoe ze moeten inspelen op de regels en uitdagingen die de Participatiewet met zich meebrengt.
Na een introductie van Evelien Meester (Stimulansz) vertelde Martine Smit (Startbaan Alphen) over hoe de zaken in het werk gaan, zodra zich iemand bij Startbaan meldt aan het loket. Het afgelopen jaar zijn de sociale werkplaatsen in de regio al volop bezig om zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden en Anton van den Hoed verstrekte hier meer informatie over. Maar ook bedrijven moeten hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, zo liet Leo Kooyman van het Actieve Groene Hart weten. De aanwezigen waren het er unaniem over eens, dat er voor gezorgd moet worden, dat de zwaksten in onze samenleving niet de dupe moeten worden van gewijzigde regelgeving.

No comments:

Post a Comment