Tuesday, 16 September 2014

Voorhouts Dictee

VOORHOUT – De eerste editie van ‘Het Voorhouts Dictee’ vindt dinsdag 9 september plaats in Restaurant Boerhaave. Vanaf 20:00 uur leest oud-directeur van de Andreasschool Henk Vink de dicteetekst voor. In totaal gaat het om elf zinnen, die (zo veel mogelijk) foutloos opgeschreven moeten worden. Spieken is niet toegestaan en de winnaar mag met de eeuwige roem op zak naar huis gaan. Aanmelden kan via: www.oranjeverenigingvoorhout.nl.

No comments:

Post a Comment