Wednesday, 10 September 2014

Commissielid krijgt wind van voren

NOORDWIJK – In de politiek gaat het om zorgvuldig formuleren; zodra je dat als politicus niet doet, loop je de kans om de wind van voren te krijgen. Commissielid Bedijn (PvdA/GroenLinks) kwam hier achter tijdens de vergadering van de commissie RBF. Het debat ging over sociale woningbouw en Noordwijk blijft – in tegenstelling tot de gemeenten in de regio – hangen aan een zelfopgelegde verplichting van 30% sociale woningbouw.
Het PvdA/Groenlinks commissielid stelde: ‘Ik ben bang dat er een grote toevloed van mensen komt, als Noordwijk vast houdt aan 30% en er in de regio voor 15% sociaal gebouwd wordt.’ Commissielid Van Bockhove (LSN) dook op deze uitspraak: ‘Ik ga er wel van uit dat niemand het in zijn hoofd haalt om terug te gaan van 30%, want we hebben een hele inhaalslag te maken’ en commissielid De Ridder (CDA) liet weten: ‘Ik had niet verwacht dat PvdA/GroenLinks zou spreken over lager dan 30% sociale woningbouw.’ Bedijn verduidelijkte haar woorden nog: ‘We zijn bang dat er teveel sociale huurwoningen verkocht worden’, maar veel indruk maakte die uitspraak niet meer.

No comments:

Post a Comment