Monday, 22 September 2014

Strijd tegen afval op het strand

NOORDWIJK – De politieke partij Puur Noordwijk maakt zich zorgen over afval, dat begraven wordt op het strand, tussen de strandafgangen 23 en 24. Gemeenteraadslid Cock Jue van deze partij stelt vragen over deze misstand aan het college van burgemeester en wethouders.
Hij heeft het afval zelf bekeken en geconstateerd dat het niet alleen om organisch afval gaat, maar ook om allerlei plastic materialen. Jue roept het college op om ‘met spoed maatregelen te treffen, zodat deze ongeoorloofde wijze van afvalverwijdering niet meer zal plaatsvinden.’ Het college van burgemeester en wethouders heeft enkele weken de tijd om te reageren.

No comments:

Post a Comment