Wednesday, 10 September 2014

Geen belangstelling voor bomenbarometer

LISSE – ‘Stel een bomenbarometer in’. Dit voorstel deed commissielid Martijn Tibboel (VVD) donderdag 4 september tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur. Hij kwam op dit idee, omdat er in het dorp twijfels zijn of de gemeente het aantal bomen wel op hetzelfde aantal houdt.
Zo worden weer tientallen bomen gekapt langs de N208; dit om de geluidswal te verbeteren. Maar dat is geen verantwoordelijkheid van de gemeente, maar een project van de Provincie Zuid-Holland, zo haastte wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) zich te zeggen. Hij zegde toe om aan de Provincie te vragen of zij de veertig bomen die gekapt worden, ook weer gaan vervangen met eenzelfde aantal. Op het voorstel voor de bomenbarometer werd niet gereageerd.

No comments:

Post a Comment