Wednesday, 10 September 2014

Pleidooi voor overheidssubsidie

NOORDWIJK – In onze gemeente zijn pakweg 600 mensen die gebruik maken van de huishoudelijke ondersteuning in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Volgens commissielid Carina Drijver (D66) kan vanaf volged jaar tussen de 70% en 80% geen, of slechts in beperkte mate, nog gebruik maken van deze ondersteuning. Dit gaat niet alleen ten koste van de mensen voor wie de huishoudelijke ondersteuning een welkome uitkomst is, maar ook dreigen er ontslagen te vallen bij de mensen die deze huishoudelijke taken tot nu toe op zich nemen.
De rijksoverheid heeft voor volgend  jaar een potje met geld van 76 miljoen euro beschikbaar gesteld om de werkgelegenheid in de huishoudelijke ondersteuning grotendeels in stand te houden. Maar de gemeente Noordwijk moet zich hier voor wel aanmelden; dan zou zo’n 200.000 euro aan subsidie in de wacht gesleept kunnen worden. D66 roept wethouder Marie José Fles in schriftelijke vragen op, om hier voor te zorgen.

No comments:

Post a Comment