Wednesday, 10 September 2014

Politieke onrust over Groot Hoogwaak

‘Noordwijk wordt een slaapdorp’
NOORDWIJK – De brief van Groot Hoogwaak heeft tot onrust gezorgd onder de politiek. Tijdens de vergadering van de commissie RBF spraken meerdere commissieleden hun bezorgdheid uit. Commissielid Gerard van Stijn (Noordwijk Zelfstandig) concludeerde direct al dat ‘Noordwijk langzaam maar zeker een slaapdorp wordt’: ‘We maken ons zorgen over de bestuurlijke betrouwbaarheid. In het verleden gemaakte afspraken worden ter discussie gesteld.’
Ook Jan de Ridder (CDA) deed een duit in het zakje: ‘Het verbaast ons dat het zorgcentrum al zes jaar in gesprek met het college is over de voorbereiding van dit plan. De gemeenteraad heeft in 2013 positief gereageerd op dit plan. Hoe komt het toch dat Groot Hoogwaak zo ongewis is over het vervolg van dit plan? Dit is slecht voor de ouderen van Noordwijk.’ De VVD liet weten ‘bang’ te zijn voor een breuk in de verstandhouding tussen Groot Hoogwaak en de gemeente’.
Wethouder Bakker liet weten, dat de brief van Groot Hoogwaak bij de collegeleden ook het een en ander los heeft gemaakt. Hij stelde: ‘Het college wil de voortgang van de bouw niet frustreren. We willen kijken of er verbeteringen mogelijk zijn; niet alleen in de hoogte, maar bijvoorbeeld ook waar het gaat om zorgzones. Bij een gesprek op maandag 8 september met Groot Hoogwaak willen we de zorgen van Groot Hoogwaak wegnemen.

No comments:

Post a Comment