Tuesday, 16 September 2014

Blij met verenigingsinitiatief

LEIMUIDEN – Het college van burgemeester en wethouders is heel benieuwd naar de uitkomsten van de samenwerking tussen voetbalvereniging Kickers, de tennisvereniging Leimuiden en Vibu projectontwikkeling. Deze drie partijen hebben de handen ineen geslagen om niet alleen huizen te realiseren, maar tegelijkertijd ook een kunstgrasveld voor de Kickers en een extra veld voor de tennisvereniging te creëren. Wethouder Yvonne Peters liet weten dat de Kickers de enige voetbalvereniging is in heel Kaag en Braassem, waar nog geen kunstgrasveld ligt. ‘Wij vinden het goed dat de drie partijen nadenken over de opgaven die er zijn in Leimuiden, maar ga nu zelf ook contact opnemen met de omwonenden, bijvoorbeeld de mensen die in de Merenwijk wonen. De rol van de gemeente is faciliteren en meehelpen in de regie. Op een later stadium komt pas het bestemmingsplan aan de orde.’

No comments:

Post a Comment