Wednesday, 10 September 2014

Andere manier van afval inzamelen

JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – Het college van burgemeester en wethouders wil het afval op een andere manier laten inzamelen. Uitgangspunt is niet meer: het ophalen van het restafval. In plaats daarvan moeten de inwoners zoveel mogelijk het afval scheiden. Dan gaat het om het apart aanbieden van – bijvoorbeeld – plastic, papier, batterijen, elektronisch afval en  glas.
De gemeente gaat voor het afval ophalen samenwerken met Katwijk en Noordwijk. Wethouder Marie José Fles nam het woord ‘diftar’ (gedifferentieerd tarief: wie meer afval op straat zet, gaat meer betalen, JD) niet in de mond. Wel liet ze weten: ‘We werken toe  naar een andere manier van afval inzamelen. We gaan straks niet meer het restafval ophalen, maar volgen meer een ketenbenadering; aan de voorkant kijken hoe we het zo duurzaam mogelijk doen. Ook kijken we naar omgekeerd inzamelen, waarbij de focus ligt op hergebruik van grondstoffen en niet op restafval. Dat zou je een stukje willen belonen. Het scheidingspercentage is in Noordwijk 49%; dat percentage willen we verhogen.

No comments:

Post a Comment