Wednesday, 10 September 2014

Overlast van huurwoningen aangepakt

JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – Het is algemeen bekend dat de laatste jaren veel meer inwoners van Oost-Europese landen deze kant op zijn getrokken. En soms leidt dat tot zo’n overlast, dat een inwoner zich genoodzaakt ziet om een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders. Tijdens de vergadering van de commissie BB&WW behandelde de politiek deze brief, waarvan de inhoud geheim  moet blijven.
Toch lichtte burgemeester Jan Pieter Lokker een tipje van de sluier op over de oorzaak van de klacht. Hij stelde: ‘Er is een algehele beleidsregel met betrekking tot bewoning van kamers en huizen. We hebben veel werknemers van buitenlandse oorsprong die hier tijdelijk of voor langere termijn aangewezen zjin op wonen in een huurwoning. We willen er regionaal op toezien dat er bijvoorbeeld maximaal zes mensen in zo’n woning mogen wonen en niet tien. Maar we zijn (voor de handhaving, JD) wel afhankelijk van meldingen van omwonenden. De politie moet daar adequaat op reageren.’ Volgens de burgemeester lijkt het in het dorp nog wel mee te vallen met deze problemen: ‘Het algemene beeld is dat we niet echt te maken hebben met veel overlast.’ Wel gaat de politie een woonsituatie bekijken in een huurwoning aan de Beeklaan ter hoogte van de Narcisstraat.

No comments:

Post a Comment