Tuesday, 16 September 2014

Geen duffe docenten

JOEP DERKSEN
KAAG EN BRAASSEM – Nog net voor 2015 krijgt basisschool Esselyckerwoude 214.000 euro om de kozijnen op te knappen. Vanaf volgend jaar zijn de basisscholen namelijk zelf verantwoordelijk voor hun eigen onderhoud; hiervoor krijgen ze dan geld van de rijksoverheid. Maar tot die tijd dient de gemeente als doorschuifpost tussen het rijk en de scholen om dit soort zaken te regelen.
De gemeente heeft nog zo’n 600.000 euro over in een potje voor dit soort onderhoudszaken. De politieke partijen vroegen zich af of er in de komende maanden nog meer scholen zijn, die nog wat van dat geld willen gebruiken. Commissielid Conny Punt (D66) oordeelde dat er ‘op een aantal scholen te weinig ventilatie is. Dat maakt de kinderen en docenten duf en is een ongewenste situatie. Kunnen we het geld niet aanbieden aan de scholen om hier verbeteringen in aan te brengen?’
Wethouder Floris Schoonderwoerd liet weten dat de gemeente regelmatig in overleg is met de directies van alle scholen. Maar nog nooit heeft hij klachten gehoord over een slechte ventilatie. ‘Maar als dat wel zo is, dan hoor ik graag namen en nummers’. De wethouder verwacht niet, dat er dit jaar nog scholen komen die geld vragen voor opknapbeurten aan hun gebouwen. ‘Wel zijn over een aantal jaren enkele scholen aan de beurt voor groot onderhoud of om een nieuw gebouw te krijgen.’

No comments:

Post a Comment