Tuesday, 16 September 2014

Hoogspanningsverbinding mag er komen

KAAG EN BRAASSEM – Een kilometerlange hoogspanningsverbinding van 380 kV wordt geplaatst in de dorpen Nieuwe Wetering, Rijpwetering en Oud Ade. Ook de al bestaande 150 kV hoogspanningsverbinding bij het Ghoybos wordt aangepakt. Het college van burgemeester en wethouders stemde vorige week in met dit besluit. Het gebied rondom de hoogspanningsverbinding gaat daardoor de komende tijd flink op de schop; er komen tijdelijke werkterreinen, uitrijdwegen en hoogspanningsmasten. Maar ook moeten struiken en bomen verdwijnen voor de komst van deze hoogspanningsverbinding.

No comments:

Post a Comment