Monday, 22 September 2014

Niet bang voor fusie

KAAG EN BRAASSEM – De Provincie Zuid-Holland wil over een paar maanden een bijeenkomst houden met alle gemeentebesturen. Doel van deze bijeenkomst is te praten over de ‘bestuurlijke toekomst en de intergemeentelijke samenwerking’. Betekent dit, dat de Provincie druk wil zetten op kleine zelfstandige gemeenten als Kaag en Braassem om maatregelen te nemen, die uiteindelijk kunnen leiden tot een nieuwe gemeentefusie?
Wethouder Henk Hoek is hier niet bang voor. ‘Het is altijd van belang om samen te werken’, zo stelt hij. ‘We zitten in een gemeenschappelijke regeling  en het is goed om samen te werken. Het is niet onze interpretatie dat (de discussie over bestuurlijke toekomst en intergemeentelijke samenwerking, JD) zal uitmonden in een fusietraject.’

No comments:

Post a Comment