Sunday, 7 September 2014

‘Raadsvoorstellen worden niet goed gelezen’

JOEP DERKSEN
LISSE – Een oproep van de fractievoorzitters om meer discussie te krijgen tussen college en gemeenteraad, werd maandag 25 augustus gepareerd door burgemeester Lies Spruit. Zij wees de politici er op, dat de kwaliteit van discussiëren in de commissievergaderingen veel beter kan.
In maart van dit jaar werd een nieuwe gemeenteraad aangesteld met daarin vijftien raadsleden die kakelvers de politieke arena betraden. Inmiddels hebben zij al enkele raads- en commissievergaderingen gehad en tijdens de vergadering van het presidium werd besproken hoe het tot nu toe bevalt. Fractievoorzitter Wim Slootbeek (VVD) vond dat het niveau van de raad ‘best wel behoorlijk was’ en dat er ‘regelmatig sprake was van debat’. Wel gaf hij een steek onder water naar Kees van der Zwet (CDA) en Ad van Zelst (Nieuw Lisse): ‘Het verzoek is, dat iedereen zich aan de regels houdt om via de voorzitter te spreken.’
Jeanet van der Laan uitte felle kritiek: ‘De raadsvoorstellen zijn vaak niet goed gelezen, want in de commissies komt vaak geen discussie tot gang.’ Fractievoorzitter Bert van Santen (SGP/ChristenUnie) bracht naar voren dat er raadsleden zijn, die in de discussie hun standpunten niet altijd naar voren brengen, maar vervolgens wel in een stemverklaring nieuwe discussiepunten aanvoeren: ‘Daar is een stemverklaring niet voor bedoeld’. Van der Zwet beaamde: ‘Bij een aantal mensen beginnen stemverklaringen langzamerhand algemene beschouwingen te worden. Sta meer interruptiedebatten toe, zeker tussen college en raad. Zo kun je de discussie wat sneller afkaderen en wordt het ook voor de bezoekers wat levendiger.’
Spruit haakte hier op in: ‘Als je meer wilt debatteren en interumperen, dan moet je de onderwerpen ook grondiger bespreken in de commissievergaderingen. In zowel de commissies als de raad komen soms dezelfde vragen naar voren. Dat vind ik zonde van onze tijd. Laten we beginnen om de commissievergaderingen beter te doen. Er kan meer de dialoog met de wethouders opgezocht worden.’

No comments:

Post a Comment