Sunday, 7 September 2014

Participatie is niet voor de openbaarheid

JOEP DERKSEN
LISSE – Hoe betrekken we de inwoners meer bij de samenleving? De politiek buigt zich over de vraag, wat burgerparticipatie nou precies inhoudt. Dat gaat echter niet in het openbaar en in gesprek met de inwoners, maar in een besloten sessie, onder het genot van een smakelijk diner. Op kosten van de samenleving, dat dan weer wel. Het onderwerp werd besproken tijdens de vergadering van het presidium op maandag 25 augustus.
Eigenlijk zou het onderwerp ‘participatie’ besproken worden tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 11 september. Maar de fractievoorzitters besloten, dat het beter was om dit volledig buiten de vergadering om te doen ‘in een benen op tafel situatie’. De politici krijgen dan een presentatie van een half uur over wat participatie is een waar aan gedacht moet worden bij dit onderwerp. Burgemeester Lies Spruit: ‘Het begrip participatie betekent voor het college heel wat anders dan voor de raadsleden en ook de ambtenaren hebben hier een heel andere voorstelling over.’
Fractievoorzitter Kees van der Zwet (CDA) vroeg zich af waarom dit onderwerp niet in de gemeenteraad zelf behandeld kon worden, maar fractievoorzitter Rob Veldhoven (Nieuw Lisse) stelde:  ‘Als je het in een wat vrijere setting doet, kun je veel makkelijker met elkaar tot beeldvorming komen. Dat lukt beter dan als je achter die witte tafel (de gemeenteraadstafel, JD) zit en probeert elkaar de vliegen af te vangen.’

No comments:

Post a Comment