Sunday, 7 September 2014

Leo Verhoef beschuldigt gemeente van boekhoudfraude

LISSE – Ieder jaar neemt Leo Verhoef de taak op zich om de jaarrekeningen van alle gemeenten in Nederland door te pluizen. En even zo vaak benadert hij alle mogelijke media om zaken aan te geven, die in zijn ogen misstanden zijn. Dit jaar is geen uitzondering; Verhoef beticht de gemeente ervan, dat de jaarrekening over 2013 verkeerd is opgesteld. Een officieel accountantskantoor heeft deze jaarrekening echter goedgekeurd.
Verhoef, die zichzelf betiteld als ‘registeraccountant’ en ‘drs.’ is niet mild in zijn kritiek: ‘De jaarrekening 2013 en voorgaande jaren van de gemeente Lisse zijn misleidend’, zo fulmineert hij. ‘Het gemeentebestuur presenteert een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 0,1 miljoen euro. Onderzoek van de jaarrekening (door Verhoef zelf, JD) leert dat in werkelijkheid de gemeente een verlies leed van 4,3 miljoen euro.’ Over de periode 2010 tot 2013 zou het totaal verlies van de gemeente zelfs zijn opgelopen tot 16,8 miljoen euro, terwijl de gemeente juist voor een paar miljoen euro aan positieve resultaten heeft aangegeven. Verhoef concludeert: ‘Boekhoudfraude dus’.
Een gemeentelijk woordvoerder laat weten: ‘Meneer Verhoef heeft ons de afgelopen jaren vaker laten weten dat onze stukken niet zouden kloppen. Hij schrijft daar meer gemeenten over aan. Als gemeenten moeten we ons houden aan de bepalingen in het Besluit Begroting en Verantwoording. En als gemeente Lisse doen we dit dan ook. Meneer Verhoef is het echter niet eens met bepalingen in dit Besluit. Verder zijn onze jaarrekeningen door een account beoordeeld en goedgekeurd.’

No comments:

Post a Comment