Sunday, 7 September 2014

Nieuw lid commissie Vrijwilligersprijs

LISSE – Theo van Rooijen is door het college van burgemeester en wethouders benoemd tot lid van de commissie Vrijwilligersprijs Lisse. Hij gaat de huidige drie leden helpen met alle werkzaamheden. De commissieleden hadden zelf om uitbreiding gevraagd ‘vanwege de geringe omvang en daardoor de kwetsbaarheid van de commissie’, zo stelt een ambtelijk rapport. De 64-jarige Van Rooijen geniet lokale  bekendheid vanwege zijn werkzaamheden voor een Sassenheims bloembollenbedrijf en ook is hij notulist van de seniorenraad. Voor zijn commissiewerk ontvangt Van Rooijen presentiegeld voor iedere keer dat hij bij een overleg aanwezig is.

No comments:

Post a Comment