Sunday, 7 September 2014

Kruisingen Duurzaam veilig

JOEP DERKSEN
LISSE – De komende jaren worden kruisingen aangepakt volgens het principe ‘Duurzaam veilig’. Dat betekent, dat de weggebruikers aan de hand van de weginrichting zien, dat ze naar een andere verkeerssituatie gaan met een verschillende maximumsnelheid. De gemeente gaat de weginrichting aanpassen op de snelheden die gereden mogen worden.
Uitgangspunt bij Duurzaam veilig is het voorkomen van ernstige ongevallen en het zorgen voor de zwakste weggebruikers als fietsers en voetgangers, zo laat wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) weten. Er zijn al een aantal kruisingen aangepakt volgens het Duurzaam veilig-principe, maar harde cijfers die aantonen dat deze de veiligheid in Lisse ook hebben vergroot, zijn er niet. Weliswaar is het aantal ongevallen in Lisse gedaald van circa 130 in 2008 naar minder dan tien in 2012, maar dat is niet in hoofdzaak toe te wijzen aan de duurzaam veilige kruispunten, zo laat de wethouder weten. ‘Het is te kort door de bocht te stellen dat die lagere ongevallencijfers komen door Duurzaam veilig. Het heeft ook een beetje te maken met de systematiek van registreren. Hierdoor worden ongevallen minder snel of anders gemeld.’ De politie wordt sinds een paar jaar namelijk niet meer automatisch bij een aanrijding geroepen en dus worden die ook niet geregistreerd.
Landelijk lijkt Duurzaam veilig wel te werken, dus het gemeentebestuur wil deze methode in Lisse uitbreiden. Dat betekent niet, dat er allemaal rotondes komen in het dorp, maar voor het verlagen van de snelheid van de automobilist zouden er ook drempels aangelegd kunnen worden, informeert Nieuwenhuis. Welke kruispunten als eerste worden aangepakt, laat het gemeentebestuur afhangen van het aantal klachten dat over die kruispunten gaan. Notoire klagers hebben pech: ‘Wanneer er tien klachten over een kruising binnenkomen, kijken we ook of die klachten van meerdere mensen komen’, aldus de wethouder. Volgens hem is het aanpassen van de kruisingen geen opmaat om de verkeerssnelheden in het dorp op termijn overal naar 30 kilometer per uur te brengen.
Voor het aanpakken van de kruisingen stelt het college voor, om 100.000 euro per jaar te reserven. De eerste kruisingen die op het wensenlijstje staan, zijn onder meer de aansluitingen Meeuwenlaan op Ruishornlaan, Brahmstraat op Ruishornlaan, Nassaustraat en Clausplein, maar bijvoorbeeld ook de aansluiting Nassaustraat en Blokhuis.

No comments:

Post a Comment