Sunday, 7 September 2014

Monument voor lokale oorlogsslachtoffers komt er

JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – De gemeente krijgt haar eigen herdenkingsplek voor alle oorlogsslachtoffers uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog die op het Noordwijkse grondgebied zijn gevallen. De gemeenteraad stemde in met dit besluit op woensdag 27 augustus. Bijna zeventig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft Noordwijk dan eindelijk het monument  voor haar lokale slachtoffers.
In eerste instantie was bedacht dat het op te richten monument op de Spotters Hill aan de Koningin Wilhelminaboulevard zou verschijnen. Maar het Hoogheemraadschap van Holland Rijnland was hierop tegen; het brok marmer van 3.000 kilogram zou mogelijk een gevaar kunnen zijn voor de nabijgelegen zeewering. Het gemeentebestuur vond  echter een alternatieve locatie; ook aan de Koningin Wilhelminaboulevard, maar dan tussen strandgang 17 en 18, rechts van Hotels van Oranje.
De gemeenteraadsleden waren het unaniem eens over de komst van het monument en ook konden zij zich vinden in de nieuwe plaats. Fractievoorzitter Jan de Ridder (CDA): ‘Het comité 4 en 5 mei is akkoord met dit voorstel. Het lijkt me in deze tijd van veel brandhaarden van oorlog en geweld, dat het heel goed is dat wij gedenken en herdenken.’ Raadslid Dirk Klinkenberg (Puur Noordwijk) pleitte: ‘Het is goed de mensen te herdenken die gestreden hebben voor onze democratie. Er is echter niets om te herdenken voor deNoordwijkers die op zee verdronken zijn. Maak daar ook een monument voor.’ Dit besluit werd echter (nog?) niet genomen.
Burgemeester Jan Pieter Lokker verwelkomde de komst van het monument: ‘Een wereld van vrede en veiligheid is helemaal niet zo vanzelfsprekend. Een gewapend conflict (in Ukraïne, JD) komt nu heel dichtbij en de wereld is erg  klein.’ De burgemeester pleitte ook voor de komst van een gids, waarin alle monumenten voor de verschillende gebeurtenissen in de gemeente staan opgetekend: ‘Zo ontstaat er een monumentenwandeling die we als toeristsch product kunnen gebruiken om aan te geven wat Noordwijk te bieden heeft.’

No comments:

Post a Comment