Wednesday, 10 September 2014

Laatste subsidie

KAAG EN BRAASSEM > Voor de laatste maal levert de gemeente een bijdrage aan ‘Merk en Marketing; Het Groene Hart van Holland’. Het gaat in totaal om 4.128 euro en dat staat gelijk aan zestien cent per inwoner. Dit besluit nam het college van burgemeester en wethouders vorige week. De organisatie moet echter vanaf 2016 zelf voldoende inkomsten hebben door sponsoring van bedrijven; de gemeente weigert om vanaf dat jaar nog een bijdrage te leveren.

No comments:

Post a Comment